Vad är ett attefallshus?

Äger du ett fristående hus får du bygga från och med 1:a Mars 2010 bygga ett så kallat Attefallshus på max 30 kvadratmeter utan bygglov. Det är en höjning från tidigare 25 kvadratmeter och som möjliggör en bättre planlösning på husen. De nya reglerna gäller dock enbart om huset är avsett för boyta. Du behöver även i fortsättningen ansöka hos kommunen om ett startbesked innan du börjar bygga. Nedan skall vi reda ut begreppen och svara på frågan: Vad är ett attefallshus?

Detta är vad som gäller kring Attefallshus:

Vad är ett attefallshus?

Ett Attefallshus får byggas utan bygglov i närheten av ditt bostadshus. Dock krävs bygganmälan och ett startbesked innan du får påbörja bygget. Huset får maximalt ha en höjd om 4 m från medelmarknivå. Attefallshuset kan användas som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som ett förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du bygger ett attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannars medgivande.

 

Användningsområde för attefallshus

Attefallshuset får till skillnad från friggeboden inredas som bostad. Du kan använda den både som fritidsbostad och riktig bostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset till uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus och det är då en sk komplementbyggnad.

Vad är ett attefallshus och Vilka byggregler gäller

Beroende på vad ditt attefallshus skall användas till. Skall det vara ett komplementbostadshus så måste alla regler för ett permanentbostad uppfyllas. såsom exempelvis  inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också handikappsanpassas.

Vad är ett attefallshus och När krävs bygglov?

Normalt krävs inte bygglov. Dock skall Attefallshuset anpassas till omgivningen och byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö.

Vad kostar en bygganmälan för attefallshus?

Kommunen tar ut en avgift för startbesked och slutbesked. För att få exakt pris är det bäst att vända sig till byggnadsnämnden i din kommun

 

Hur gör jag en bygganmälan?

En bygganmälan skall skickas in skriftligt och du skall bifoga alla ritningar som krävs för att kommunen skall kunna göra en riktig bedömning. Det skall även framgå fastighetsbeteckning samt önskat startdatum. Förslag till kontrollplan är också en del av bygganmälan

För mer och utförligare  se Boverkets hemsida: www.boverket.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev