Bygga attefallshus – Steg-för-steg Guide

23 mars, 2018

Steg-för-steg guide

Det är ett stort projekt att bygga attefallshus. Se till att du tänker igenom bygget ordentligt innan du sätter igång. Här har vi skapat en steg-för-steg guide för de viktigaste punkterna att tänka på när du skall bygga attefallshus:

1. Planera ditt projekt innan du börjar

Viktigt att tänka på är att ett attefallshus är något som kommer att påverka din tomt på ett eller annat sätt. Se till att placera det på det absolut bästa stället. Ta gärna hjälp av en trädgårdsarkitekt för att få andra infallsvinklar på projektet. Genom en dialog med en arkitekt och den tilltänkta markentreprenören kan du få nya ideér och redan på ett tidigt stadie minimera eventuella felplaneringar.


2. Öppet hus hos Kommunen – Passa på att undersök om du har rätt att bygga på din tomt

Du bör besöka kommunens öppna-hus träffar. Där får du beskriva ditt projekt och få ett första utlåtande om en byggnation överhuvudtaget är möjlig på den tilltänkta fastigheten. Du behöver ha med en skiss och fastighetsbeteckning.

På respektive kommuns hemsida finns det instruktioner för hur en bygglovsansökan skall utformas. Många kommuner har också anslutit sig till den interaktiva web-tjänsten Bygglovsguiden »


3. Komplementbostad eller Komplementbyggnad

Det är stor skillnad på krav och regler om du ämnar bygga ett gästhus eller permanentbostad. Läs mer om komplementbostadshus och komplemenbyggnader och vad som gäller.


4. Vad vill du ha för hus – Nyckelfärdig eller Byggsats?

Vill du spara tid och energi är ett nyckelfärdigt attefallshus något för dig. Vill du spara pengar är ett lösvirkesbyggt troligen det du skall välja. Kostnaden för att ta hjälp av en snickare samt kostnad för ritningar  är ofta betydligt lägre än att köpa ett färdigbyggt hus. Med dagens tekniks så finns givetvis alla möjligheter att göra olika typer av 3D-modeller vilket gör det möjligt att uppleva och jämföra olika hus på ett helt nytt sätt.


5. Platta på mark eller plintar

Grundläggning med cementplatta på mark är den vanligaste formen av grundläggning. Det är också möjligt att ställa huset på plintar vilket är en mer ekonomisk lösning. Med en cementerad grundplatta finns bättre förutsättningar till att installera värmeslingor i golvet. Det går även att installera golvvärme i plintgrund men risken är att mycket värme försvinner bort från huset.


6. Skapa alla handlingar som behövs för en ansökan.

När man ska bygga ett attefallshus är det ett antal olika ritningar som krävs för att få ett sk Startbesked. Innan startbeskedet får inget bygge påbörjas. Kommunen vill ha en Situationsplan (dvs var på tomten attefallshuset skall ligga). Skalenliga ritningar på fasaden från alla vädersträck. En ritning på hur markförhållandena ser ut där attefallshuset skall byggas (lutning på marken samt höjd från golvet på huset) Beroende på vilken kommun man ska bygga i kräver de också kompletterande handlingar t ex teknisk beskrivning, u-värdesberäkning, dimensioneringsberäkning och förslag på kontrollplan. Här finns exempel på de attefallshus ritningar och övriga handlingar som behövs.


7. Vad får huset kosta

Ett attefallshus kan kosta allt från 300.000 – 1 miljon kronor. Val av leverantör, nyckelfärdigt eller byggsats, materialval, markarbete mm är parametrar som gör varje bygge unikt. Därav är det svårt att beräkna en generell kostnad för ett attefallshus. Attefallsguiden har tagit fram en uträkningsmodell för samtliga attefallshus där du fyller i ett formulär och därefter får en fingervisning om vad just ditt projekt kan tänkas kosta.


8. Startbesked

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked från den lokala byggnadsnämnden. Startbesked gäller i två år. Att bygga utan startbesked kan innebära att kommunnen utfärdar en sanktionsavgift.


9. Planlösning och inredning

Tänk igenom hur du vill att ditt attefallshus skall se ut invändigt. De 25 kvadratmeterna som du har till ditt förfogande kan utformas på en mängd olika sätt beroende på vad huset skall användas till samt tycke och smak. Genom att botanisera på nätet och bland husleverantörerna på attefallsguiden så kan du få många bra uppslag och idéer.


10. Slutbesked

Innan du tar byggnaden i anspråk måste du erhålla ett slutbesked. Du lämnar in en begäran om slutbesked till din byggnadsnämnd och för att de ska kunna utfärda ett slutbesked ska de kontrollera att det som du uppgivit i startbeskedet överenstämmer med verkligheten.


Klart!

Hoppas denna steg-för-steg guide har varit till din hjälp. Nu får du äntligen njuta av ditt nya Attefallshus!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev